Assistancekåren

Assistancekåren utför en heltäckande bilassistans - Dygnet runt, året om:

Bärgning, starthjälp, låsöppning, jourreparationer och transporter av motorcyklar, personbilar, lastbilar, bussar och grävmaskiner – kort sagt alla fordon. Våra bärgare ordnar också fram olika specialresurser som kan behövas i förekommande fall.

Kapacitet

Assistancekåren ägs av 120 enskilda bärgningsföretag och har 157 stationer, från Kiruna i norr till Ystad i söder. På så sätt är vi både lokala, regionala och Sveriges största rikstäckande bärgningsorganisation. Våra välutbildade bärgare förfogar över 440 specialutrustade bärgningsbilar samt ca 20 st servicebilar strategiskt placerade över hela landet. Det borgar för en snabb och seriös service när hjälpen behövs.

Assistancekåren jobbar inte bara med ren bilbärgning. Bärgningsbilarna kan användas till mycket annat. En tungbärgningsbil har kraftresurser utöver det vanliga. Den klarar t.ex. att dra viadukter på plats, riva industriskorstenar, flytta hus mm.

Kunskap, kvalitet, trygghet

Bärgningspersonalen har stor erfarenhet av alla i branschen förekommande uppdrag. Skonsam bärgning kräver kunskap. Bärgarna genomgår därför utbildning kontinuerligt. Samtliga bärgningsföretag är försäkrade via en speciell fraktföraransvarsförsäkring. Det ger kunderna kvalitet och trygghet!

Hyrbilar

I vår kundservice ingår också att ordna fram hyrbilar, antingen egna eller via de lokala biluthyrningsföretagen. Allt för att kunderna skall få bästa och snabbast möjliga service på vägen under hela dygnet när hjälpen behövs. Kunden kan då fortsätta resan utan krångel och lång väntetid.