Jourreparation

Assistancekårens bärgare försöker alltid se till att kunderna kan komma iväg direkt från haveriplatsen. Jourreparationer utförs om möjligt på plats eller i lämplig lokal. Den tekniska utvecklingen gör det dock svårare och svårare att reparera efter vägen då mycket är datoriserat i dagens bilar. Speciella diagnosinstrument behövs för att läsa av felkoder och åtgärda dessa.

Om det inte går att reparera bilen på plats bärgar vi bilen till närmast lämpliga verkstad. Det kan vara både till märkesverkstäder och allbilsverkstäder. Bärgarna vet till vilken verkstad ett speciellt bilmärke skall bärgas, eller till vilken bilverkstad som olika försäkringsbolag har avtal med.

Ring oss dygnet runt/landet runt på:
020 - 912 912
Nation-wide motor assistance:
+46 8 627 57 57